دستگاه سنگ سنباده ۱۲۵ میلیمتر با سه نظام و صفحه سنباده محک DGD-125/1 شناسه محصول: 1103300

تومان3.376.400
توضیحات سنگ سه نظام دار محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه GD-125/2 می باشد. سنگ سه

دستگاه سنگ سنباده ۱۷۵ میلیمتر با سه نظام و شفت بلند محک BGD-175 شناسه محصول: 1110800

تومان4.866.800
توضیحات ماشین سنگ سه کاره محک از محصولات نسبتا جدید محک می باشد. مدل این دستگاه BGD-175 است. موتور و

ماشین سنگ پرداخت ۲۰۰ میلیمتر ۱۱۰۰ وات ۳۰۰۰ دور سه فاز چراغ دار محک PGD 200-3/1 L شناسه محصول: 1110500

تومان11.579.400
توضیحات سنگ پرداخت ۲۰۰ سه فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه PGD-200-3/1L می باشد. سنگ

ماشین سنگ پرداخت ۳۰۰ میلیمتر ( ۱۵۰۰ دور ) بدون پایه – چراغ دار محک PGD2000-4 L شناسه محصول: 1110600

تومان20.598.400
توضیحات ماشین پرداخت ۱۵۰۰ دور سه فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه PGD-2000-4L می باشد.

ماشین سنگ پرداخت ۳۰۰ میلیمتر ( ۳۰۰۰ دور ) بدون پایه – چراغ دار محک PGD2000-2 L شناسه محصول: 1110700

تومان20.598.400
توضیحات ماشین پرداخت ۳۰۰۰ دور سه فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه PGD-2000-2L می باشد.

ماشین سنگ سنباده ۱۵۰ میلیمتر محک GD-150 شناسه محصول: 1100200

تومان3.376.400
توضیحات ماشین سنگ سنباده ۱۵۰ میلیمتر محک مدل GD-150 از قدیمی ترین محصول شرکت البرز ابزار می باشد. در صنعت

ماشین سنگ سنباده ۲۰۰ میلیمتر ۷۰۰ وات ۳۰۰۰ دور چراغ دار محک GD 200-1 HL شناسه محصول: 1110000

تومان5.789.000
توضیحات سنگ رومیزی ۲۰۰ تک فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه GD-200-1HL می باشد. سنگ

ماشین سنگ سنباده ۲۰۰ میلیمتر ۸۰۰ وات ۳۰۰۰ دور سه فاز چراغ دار محک GD 200-3 HL شناسه محصول: 1110100

تومان5.775.000
توضیحات سنگ سنباده ۲۰۰ سه فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه GD-200-3HL می باشد. سنگ

ماشین سنگ سنباده ۲۵۰ میلیمتر ۷۰۰/۱۰۰۰ وات دو دور سه فاز چراغ دار محک GD 250 HL شناسه محصول: 1110200

تومان10.558.000
توضیحات سنگ رومیزی ۲۵۰ سه فاز محک از قدیمیترین محصول البرز ابزار است. مدل این دستگاه GD-250 HL می باشد.

ماشین سنگ سنباده و نواری چراغ دار محک GD 200/BDS شناسه محصول: 1111000

تومان7.879.500
توضیحات سنگ سنباده نواری محک از محصولات جدید البرز ابزار است. مدل این دستگاه GD 200/BDS است که بر پایه