دریل ستونی ۲۰ میلیمتری ۷۵۰ وات پایه بلند تکفار محک SP5220B شناسه محصول: 1404600

تومان19.360.000
توضیحات دریل ستونی پایه بلند محک ۲۰ میلیمتر از محصولات صنعتی محک می باشد. مدل این دریل SP5220B است. ارتفاع

دریل ستونی ۲۵ میلیمتری پایه بلند ۱۱۰۰ وات محک SP5225A شناسه محصول: 1404000

تومان20.504.000
توضیحات دریل ستونی ۲۵ محک از محصولات صنعتی محک می باشد. مدل این دریل  SP5225A است. ارتفاع سقف تا کف

دریل ستونی ۳۲ میلیمتری پایه بلند ۱۵۰۰ وات تکفار محک SP5232A شناسه محصول: 1404400

تومان34.496.000
توضیحات دریل ستونی تک فاز محک ۳۲ میلیمتر از محصولات صنعتی محک می باشد. مدل این دریل SP5232A است. ارتفاع