متر لیزری 100 متری CT44035کرون

تومان2.552.000
بررسی تخصصی متر لیزری 100 متری کرون مدل CT44035 تاسیس برند تجاری کرون در سال 1363 انجام شد و امروزه بیش

متر لیزری 60 متری CT44033کرون

تومان2.156.000
بررسی تخصصی متر لیزری 60 متری کرون مدل CT44033 تاسیس برند تجاری کرون در سال 1363 انجام شد و امروزه بیش

متر لیزری ۶۰ متری مدل ۴۶۶۵آروا

تومان1.342.320
مشخصات محصول برد اندازه گیری: 60 متر دقت اندازه گیری: 2mm± واحد های اندازه گیری: m/in/ft قابلیت اندازه گیری پیوسته

متر لیزری ۸۰ متری مدل ۴۶۶۶آروا

تومان1.678.320
مشخصات محصول برد اندازه گیری: 80 متر دقت اندازه گیری: 2mm± واحد های اندازه گیری: m/in/ft قابلیت اندازه گیری پیوسته

متر لیزری ۸۰ متری مدل ۴۶۶۷آروا

تومان2.014.320
مشخصات محصول برد اندازه گیری: 80 متر دقت اندازه گیری: 0.05mm± واحد های اندازه گیری: m/in/ft قابلیت اندازه گیری پیوسته