تورچ هواخنک ۱۵۰ ترافیمت سه متری بهجوش

تومان1.485.000
تعریف پلاسما در صنایع جوشکاری و کارکرد آن در سازه ها در صنایع امروزی پلاسما کاربردهای فراوانی دارد که با

تورچ هواخنک ۲۴۰ سه متری بهجوش

تومان1.755.000
در مورد ترافیمت و تاریخچه آن چه چیزی میدانید؟ این برند خیلی معروف، از دل گروه ترامفیت بیرون آمد. سابقه

تورچ هواخنک ۲۵۰ ترافیمت سه متری بهجوش

تومان1.755.000
تعریف و نقش تورچ هواخنک ۲۵۰ ترافیمت سه متری بهجوش کارکرد تورچ هواخنک ۲۵۰ ترافیمت سه متری در صنعت کنترل کردن پلاسما

تورچ هواخنک ۳۶۰ سه متری بهجوش

تومان2.250.000
خنک کاری تورچ هواخنک ۳۶۰سه متری سفارشی نکات زیادی وجود خواهد داشت تا شما در رابطه با نازل کوتاه پلاسما