برش ریلی تک مشعل صبا الکتریک سپاهان مدل SCM-R-01

تومان15.210.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا توانایی برش با اشکال X,V,I قابلیت برش خطی و دایره ای ساختمان مکانیکی قوی با

برش ریلی دو مشعل صبا الکتریک سپاهان مدل SCM-R-02

تومان17.910.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا توانایی برش با اشکال X,V,I قابلیت برش خطی و دایره ای ساختمان مکانیکی قوی با