در حال نمایش 7 نتیجه

برش پلاسما PL-INV-160سه فاز آبخنك صباالکتریک

تومان92.400.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-122 AC هوا خنک – سه فاز

تومان51.832.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-122 WC آب خنک – سه فاز

تومان60.720.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-160 AC هوا خنک – سه فاز

تومان82.720.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-160 WC آب خنک – سه فاز

تومان85.008.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا مجهز به یونیت آب خنک کننده سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-40 – تک فاز

تومان23.276.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما دارای حالت 2T/4T مجهز

برش پلاسما صبا الکتریک سپاهان مدل PL-INV-80 AC هوا خنک – سه فاز

تومان33.880.000
همگام با تکنولوژی روز دنیا سرعت بالای برش دارای نمایشگر جریان برش حفاظت در برابر اضافه بار – اضافه دما