دستگاه فارسی بر اره میزی حرفه ای محک MTS-255 شناسه محصول: 1209800

تومان15.025.000
توضیحات فارسی بر اره میزی محک از محصولات حرفه ای نجاری محک است. مدل این دستگاه فارسی بر دوکاره MTS-255