رنده برقی 900 وات رونیکس 9224

تومان3.718.240
شرح جزئیات پس از اینکه برش چوب به اتمام رسید، برای هم‌سطح‌کردن و حذف ناهمواری‌ها و قسمت‌های برآمده از قطعات