رنده برقی رونیکس 9224

تومان3.398.300
شرح جزئیات پس از اینکه برش چوب به اتمام رسید، برای هم‌سطح‌کردن و حذف ناهمواری‌ها و قسمت‌های برآمده از قطعات